ÚP DOLNí NOVOSEDLY 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(1.8 MB)
Dokument PDF
ÚP HOSíN 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(4.8 MB)
Dokument PDF
ÚP VYSOKá U PříBRAMě 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(926 kB)
Dokument PDF
ÚPO HALáMKY - ZMěNA č. 2 
 návrh pro společné jednání
koordinační výkres
(724 kB)
Dokument PDF
ÚPO STAROSEDLSKý HRáDEK - ZMěNA č. 1 
 vydání změny a úplné znění
koordinační výkres
(227 kB)
Dokument PDF
textová část
(2 MB)
Dokument PDF
textová část úplné znění
(917 kB)
Dokument PDF
úplné znění
(5 MB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(38 kB)
Dokument PDF
ÚS DOUBRAVICE  
 projednání územní studie
dopravní a technická infrastruktura
(409 kB)
Dokument PDF
prostorová regulace
(728 kB)
Dokument PDF
textová část
(2 MB)
Dokument PDF
urbanistické řešení
(569 kB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(62 kB)
Dokument PDF
ZMěNA č. 1 ÚP KESTřANY 
 návrh pro opakované veřejné projednání
Hlavní výkres
(397 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres
(1.1 MB)
Dokument PDF
textová část
(894 kB)
Dokument PDF
textová část
(1 MB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(44 kB)
Dokument PDF
výkres širších vztahů
(2.8 MB)
Dokument PDF
výkres veřejně prospěšných prací
(389 kB)
Dokument PDF
výkres základního členění
(392 kB)
Dokument PDF
výkres ZPF
(420 kB)
Dokument PDF
ZMěNA č. 11 ÚPO KáJOV 
 veřejné projednání
Hlavní výkres
(106 kB)
Dokument PDF
koordinační výkres
(134 kB)
Dokument PDF
textová část
(1 MB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(947 kB)
Dokument PDF
výkres širších vztahů
(2.3 MB)
Dokument PDF
výkres základního členění
(105 kB)
Dokument PDF
výkres ZPF
(107 kB)
Dokument PDF
ZMěNA č. 12 ÚPO KáJOV 
 návrh zadání
návrh zadání
(256 kB)
Dokument PDF
veřejná vyhláška
(51 kB)
Dokument PDF